KODEKS TENISA prema USTA (američka teniska asocijacija)

Kod igre tenisa bez suca, vođeni nepisanim zakonom, dvojba se mora riješiti u korist protivnika!

1. Prije čitanja ove brošure mogli biste se zapitati: Ako postoji knjiga koja sadržava sva pravila tenisa, zašto nam treba kodeks? Nije li dovoljno znati i razumjeti sva pravila?

2. Odgovor na ova pitanja mogao bi proizići iz ove hipotetične situacije. Dva igrača, A i B, igraju vrlo natjecateljski meč bez sudaca. Na jedan od udaraca igrača B igrač A kaže: "Ne mogu biti siguran da li je dobra lopta ili out; prema tome, bod je tvoj." Nakon tri gema na udarac A igrača, igrač B kaže: "Nisam siguran kakva je lopta bila, igrajmo ponovo." U dvije identične situacije dvije su različite odluke. Iz ovoga je jasno da igrač A definitivno ne može biti za ovaj kodeks koji jednako vrijedi s obje strane mreže.

3. Brojne su stvari koje nisu posebno razrađene u pravilima koja su pokrivena samo običajima i tradicijom. Tako na primjer, svatko zna da će u slučaju dvojbe oko crte Vaš protivnik imati koristi od toga ali, možete li to naći u pravilima? Nadalje, običaj diktira standardne postupke koje će igrači upotrijebiti pri odlučivanju. To su, uz još neke slične, razlozi zašto nam je potreban kodeks.

4. Jedan od težih aspekta tenisa je kada se igra bez sudaca pa su sami igrači odgovorni za donošenje odluka, naročito oko pitanja crte (line calls); ali postoji mala razlika između njihovih odluka i onih od sudaca, tj. linijskih sudaca. Linijski sudac nastoji nepristrano riješiti problem oko crte (line call) imajući u vidu interese oba igrača, dok igrač mora biti, u ovom i svim drugim slučajevima, vođen nepisanim zakonom da se bilo kakva dvojba mora riješiti U KORIST NJEGOVOG PROTIVNIKA.

5. Posljedica ovog principa je činjenica da će igrač, nastojeći biti obzirno pošten u slučajevima crte (line calls), često igrati s loptom koja bi "mogla biti u out-u", da bi na kraju otkrio, prekasno, da je i bio out. Iako je tako, bolje se igra na ovaj način.

6. Kod zvanja crte (line call) igrač ne bi smio pridobiti pomoć promatrača. Prvenstveno, promatrač nema ulogu u igri i njegovo uključenje bi moglo smetati protivniku; nadalje, mogao bi sugerirati zvanje crte (line call) premda nije bio u poziciji da vidi loptu; kao treće, može prejudicirati stvari, te kao četvrto može biti u potpunosti nekvalificiran. Svi ovi čimbenici konačno ukazuju na činjenicu da bi se sve osobe koje službeno ne sudjeluju u igri trebale držati po strani.

7. Obaveza je i pravo igrača da pomogne protivniku oko zvanja kada protivnik to traži, te zvati i protiv sebe (izuzetak je prvi servis; vidi par. 32) bilo koju loptu za koju se jasno vidi da je out na protivničkoj strani mreže. Ako je igrač A upravo odbio udarac od igrača B udarajući loptu nešto malo iznad zemlje, i pitanje je da li je lopta igrača A išla direktno ili se odbila preko mreže, odlučujući je faktor naglo okretanje loptice u udarcu A igrača, što je gotovo siguran znak da se loptica A igrača odbila preko mreže. U ovakvom slučaju, B igrač ima pravo na odluku. (Za zvanje nevažećeg servisa vidi par. 32.)

8. Temeljni cilj kod pitanja oko crte (line calls) je točnost, te bi svi sudionici igre trebali surađivati kako bi i ostvarili taj cilj. Kada igrač ne zove out (s iznimkom prvog servisa) protiv sebe, a jasno se vidi da je out, bilo da to zahtijeva njegov protivnik ili ne, taj igrač vara.

9. Svi igrači su ljudi koji i griješe, ali bi trebali dati sve od sebe da se greške svedu na minimum, uključujući i pomaganje protivniku. Niti jednom igraču prigovori protivnika ne bi smjeli biti upitni osim ako to protivnik sam ne traži. Kada je mišljenje protivnika traženo i dobiven pozitivan odgovor, onda on mora biti i prihvaćen; ako se niti jedan igrač ne izjasni, lopta se smatra dobrom. Očito je da je pomoć protivnika korisna samo kod zvanja koja znače bod. U skladu sa zakonima paralakse (prividna promjena mjesta nekog tijela zbog promjene mjesta promatrača), mišljenje igrača koji gleda dolje prema crti točnije je od mišljenja igrača koji gleda preko crte.

9.1. Kada gledate preko crte ne zovite out osim ako jasno ne vidite dio igrališta između mjesta gdje je lopta udarila i crte. Ovo znači da ako ste oko pola igrališta udaljeni i lopta udari unutar cca 5 cm od crte gotovo je nemoguće da s točnošću utvrdite out. Igrač koji stoji na jednoj osnovnoj crti i preispituje zvanje oko lopte koja je udarila blizu druge osnovne crte, vjerojatno izgleda smiješno.

9.2. Osim ako nemate interna pravila kako bi spasili lopte koje očito idu van terena, pri hvatanju lopte u zraku gubite bod pri čemu je sasvim nevažno da li ste unutar ili izvan terena.10. Svako zvanje out-a, slučajnog smetanja igrača ili lopte koje se ne računa kao greška (let), prijestupa ili bilo koje greške, mora se učiniti trenutno; inače, lopta se smatra dobrom i ostaje u igri. Konotacija "trenutno" znači da je zvanje traženo prije nego što je protivnik uzvratio udarac. Najvažnije je da se lopta ne smatra u out-u sve dok nije zvan out.

11. Potreba za trenutnim zvanjem brzo će eliminirati opciju "dvije šanse" koju neki igrači prakticiraju. Da bi se ilustriralo, igrač C lagano napreduje prema mreži kada ugleda loptu koja se sa susjednog terena kotrlja prema njemu. Igrač nastavlja svoje napredovanje i udara loptu samo da bi pretpostavljenu laganu loptu prebacio preko mreže. Potom igrač C zove slučajno ometanje koje se ne računa kao greška (let) što, naravno, ne vrijedi. Ovaj je igrač mogao zvati ometanje da je stao u trenutku kada je vidio loptu koja ide prema njemu, ali budući da ju je vidio i nastavio igrati, propustio je to svoje pravo. Iskoristio je svoju šansu da osvoji ili izgubi bod i nema pravo na drugu šansu.

12. Druga situacija koja se može eliminirati potrebom za trenutnim zvanjem je kada igrač vraćajući loptu uzvikuje: "Ne znam." Ovakva vrsta zvanja je zbunjujuća i ne bi trebala biti upućena niti jednom protivniku.

13. U ovom zahtjevu za trenutačnim zvanjem gotovo je sigurno da će biti odigranih lopti u out-u. Pri brzom prvom servisu npr., ponekad će se lopta kretati tako brzo da će igrač koji prima loptu i udariti ju, te će lopta i dalje ostati u igri ili će završiti u mreži prije nego što se out uopće i može pozvati. Tada se za igrača koji je primio loptu smatra da je iskoristio svoju šansu, a ima pravo na samo jednu, bilo da je loptu udario dobro ili ne. Čak i najbolji argument da lopta u out-u ne može biti odigrana ni pod kojim uvjetima pada u vodu prije praktične mogućnosti igrača da pozove out. Inače, nakon oštre borbe da se osvoji bod igrač može vidjeti otisak u out-u do kojeg je došlo na početku boda i tražiti da se bod koji je upravo izgubio dodijeli njemu. Jedino je pravedno u svakom trenutku da, ukoliko ste namučili svog protivnika, on ima i mogućnost da osvoji bod; u suprotnom, ukoliko ne ispunite svoju dužnost linijskog suca plaćate tako što puštate da lopta ostane u igri. Sa strogo praktičnog aspekta pravilo trenutačnog zvanja eliminirati će mnogo neodlučnosti i neugodnosti.

14. Za niti jednu loptu za koju se pretpostavlja da je bila dobra se ne može zvati out i igrač ne može zvati let na osnovi toga da nije vidio loptu. Ako nije tako, zamislite protivnika na mreži spremnog za lak pogodak. Za to vrijeme Vi ste mu okrenuti leđima. Možete li tražiti od njega ponavljanje zato što niste vidjeli gdje je udarac završio? Ukoliko možete, to je savršena obrana od neobranjivog udarca pa možete zatvoriti oči prije nego što lopta dotakne tlo.

15. Jedan od najiritantnijih trenutaka u tenisu je kada se nakon duge oštre borbe igrač namjesti i čuje svog protivnika kako kaže: "Nisam siguran da li je ovo bio out ili ne. Igrajmo let." Zapamtite da je odgovornost svakog igrača zvanje out-a kada lopta pada ili je usmjerena prema njegovoj strani mreže, te ako se sa sigurnošću ne može zvati out lopta se smatra dobrom. Kada tražite ponovno odigravanje boda jer tvrdite da je protivnički udarac bio stvarno out, ali svog protivnika želite "pustiti na miru", zavaravate se; barem ste malo sumnjali što znači da bod treba pripasti Vašem protivniku. Nadalje, govoreći svom protivniku "igraj ponovo" obično nije tako velikodušno kao što može zvučati.

16. Kada vrijeme i površina terena to dozvoljavaju, igrač bi trebao ponovo pažljivo pogledati mjesto završetka boda koje je blizu crte. Zvanja temeljena na kratkim pogledima često su netočna i takav način vrlo vjerojatno nije fer prema protivniku.

17. U parovima, kada jedan od igrača zove out a drugi kaže da je lopta dobra, ta se lopta mora smatrati dobrom. Prigovore koje igrači u parovima moraju odbiti svojim partnerima sekundarno je u odnosu na važnost da ne dopustite da Vaš protivnik bude oštećen radi pogrešnog zvanja. Taktičan način da bi se postigao željeni rezultat je da diskretno kažete partneru da je pogriješio i tako mu omogućite da sam sebe ispravi. Ukoliko dođe do konačne nesuglasice, preferira se netaktična iskrenost.

18. Normalno, zahtjev za ponovnim odigravanjem boda znak je slabosti i neuspjeha u vježbanju obaveze zvanja na crti i to bi se trebalo događati rijetko. Jedna od takvih situacija izgleda kako slijedi. Lopta Vašeg protivnika –servis ili neka druga- izgleda kao out i Vi zovete out, ali vraćate loptu na njegov dio terena. Pokazuje se da je Vaše zvanje out-a, koje je zaustavilo igru, čista greška. Kako ste zapravo vratili loptu, odobrava se let. Da niste vratili loptu bod bi pripao Vašem protivniku. (Vidi zadnju rečenicu u par. 19.) Druga moguća situacija ponovnog odigravanja događa se u trenutku dok igrač C vraća dobar udarac igrača A, partner A igrača B zove out na udarac od A. Ukoliko igrač C odigra dobro, osvaja bod; inače, bod bi se trebao odigrati ponovo.

18.1. Kada ste spriječeni uzvratiti udarac koji ne biste mogli vratiti čak i da nije bilo nikakve zapreke, let se ne dopušta. Naime, zahtjev za let-om ne znači da je on automatski i zagarantiran. Npr, zahtjev za let-om zato što ste se spotakli oko vlastite kape trebao bi biti odbijen.

19. Kada se jednom pozove out (znači lopta je pala izvan terena), greška ili let, igra se prekida neovisno o tome što će se dogoditi kasnije. Ova politika je pravedna, premda ponekad izluđujuća. Npr., s Vama na mreži Vaš partner snažno servira tako da protivnik jedva uspije doći do mreže pa tu slabu loptu Vi jednostavno i lako vratite ali protivnik je uzviknuo "greška" dok je vraćao servis. Pregledom situacije otkriva se da je servis bio dobar. Vaš prvi osjećaj je da bi se Vaš udarac trebao računati kao bod. Ali zamislite da ste promašili. Tada bi Vaša trenutačna reakcija bio zahtjev za let-om jer Vas je omelo zvanje out-a. Pravilo ne može funkcionirati jednom ovako a drugi put onako. Na nesreću se dogodilo krivo zvanje na tako dobar servis, ali morate vjerovati namjeri Vašeg protivnika da bude fer; imajte na umu da će, s obzirom da je čovjek, ponekad i pogriješiti, a s obzirom da su vratili servis let se može zvati. Važno je da igrač ne bi smio dopustiti da njegova neumjesnost kao linijskog suca prouzroči da njegov protivnik ne osvoji bod koji bi sigurno osvojio da je zvanje bilo korektno.

20. Svi bodovi u meču trebali bi se tretirati s jednakom važnošću pa nema opravdanja da se meč point (bod) smatra drugačijim od prvog boda. Također, neki će igrači insistirati na out-u da, iako je lopta bila dobra, oni ga toliko žarko žele da će nesvjesno zvati out. Takvo je rasuđivanje teško prihvatiti igraču s jakom voljom i željom za pravednom igrom.

20.1. Svi bodovi odigrani u dobroj vjeri ostaju. Npr., ako nakon gubitka boda otkrijete da je mreža 10-ak cm previsoka, gubitak boda ostaje. Ako izgubite meč u tie-break-u od 9 bodova, a potom saznate da se na turniru igralo s tie-brake-om od 12 bodova, ostaje na tome da ste izgubili.

20.2. Općenito, ako se tijekom boda uvidi da je greška napravljena u početku, npr. servis s krivog igrališta, bod se neće prekidati, niti će se bilo što poduzeti sve dok se bod ne odigra.

20.3. Svaki je igrač dužan voditi brigu o svom dijelu terena. Ako ne odstrani razbacane lopte i druge predmete može očekivati da će platiti posljedice.

20.4. Kada se igrač ozlijedi u nezgodi koju je prouzročio njegov protivnik, igrač je taj koji mora trpjeti uvažavajući meč, a ne protivnik. Npr., igrač A slučajno baci reket i onesposobi igrača B tako da B ne može nastaviti igru u razumnom vremenskom roku, iako je igrač A prouzrokovao ozljedu, a to je bilo slučajno, B igrač gubi, ne A.

21. Kada ciljana lopta -za razliku od one koja pada okomito- udari u tlo, ostaviti će otisak u obliku elipse. Ako je ta elipsa blizu crte i ne možete vidjeti površinu terena između elipse i crte, lopta je dobra. Ako vidite samo dio elipse na zemlji, to znači da je dio koji nedostaje na crti ili traci. Neki će igrači ovakvu loptu proglasiti out-om na temelju činjenice da je čitav otisak s vanjske strane crte; takvo razmišljanje je pogrešno. Doslovno, ako tangenta elipse na crtu dodiruje crtu u samo jednoj točki, to još uvijek predstavlja dobru loptu; ovo je istog značenja kao i da je lopta koja je u out-u 99%, 100% dobra.

22. Bez teorije elipse, na terenima koji imaju trake za crte, ponekad će lopta udariti u traku, poskočiti i ostaviti trag pune elipse. Tako je čest slučaj kod jakih servisa da igrač koji servira vidi tek toliko bijelog traga uz servisnu crtu da bi protivnik mogao reći "greška" i pokazati na elipsu koja je oko 2.5 cm iza crte. Postići točnost u ovakvim situacijama je teško. Najbolje što može učiniti igrač koji prima servis je da sluša zvuk lopte pri dodiru trake i provjeri da na području između igrača koji servira i elipse nema bijelog traga. Ako ovi uvjeti postoje, trebao bi dati bod svom protivniku. Ponekad sam zvuk može zavarati, osobito ako ste na nekoj udaljenosti od izvora zvuka - s druge strane mreže ili slično. Također, lopta će odskočiti s trake maksimalno oko 4 cm.

23. Prilikom vraćanja servisa partner igrača koji prima servis trebao bi zvati out na servisnoj crti za njega, a on bi trebao zvati out do kojega dođe na središnjoj ili bočnoj crti premda svaki od partnera može zvati out na bilo koji udarac (servis ili neki drugi) za kojega jasno vidi da je out. Za igrača koji vraća servis i gleda preko servisne crte teško je s točnošću zvati out za loptu koja udara blizu te crte. To je razlog zašto će u pojedinačnoj igri igrač koji prima servis često biti nesiguran u servis, i nastaviti igru, čak iako se poslije utvrdi da je bio out.

24. Vraćanje servisa koji je očito out (popraćen zvanjem out-a) oblik je nepristojnosti, te kada igrač zna da takvim vraćanjima lopte uzrujava onoga koji servira onda se radi o pobjedi "na psihologiju". Istovremeno je za očekivati da će brzi servis, koji jedva da je promašio crtu, često opravdano biti vraćen kao stvar samoobrane, čak iako je zvan out. Brzina lopte je takva da kada bi igrač čekao zvanje prije nego što uzvrati udarac bio bi savladan. Vjerojatno je najteži udarac u tenisu za točno zvanje jak servis, usmjeren izravno prema protivniku, koji završava unutar 2,5 cm od servisne crte na travnatom terenu.

24.1. Vraćanje prvog servisa koji je očito u out-u bez zvanja out-a, u nastojanju da se protivnika uhvati u trenutku nepažnje, čisto je varanje. Istovremeno, ako igrač u dobroj namjeri presuđuje u korist protivnika koji je servirao i vraća loptu u out-u, nije na serveru da odbije presudu i traži let na osnovi činjenice da je vidio out servisa te ga je vraćanje takve lopte uhvatilo nespremnim.

24.2 Kada igrač koji servira uzrokuje zastoj između prvog i drugog servisa, ima još jedan servis za odigrati. U slučaju da zastoj između servisa ometa prirodni tijek igre i kada zastoj prouzroči igrač koji prima servis ili neki vanjski utjecaj, server ima dva servisa za odigrati. Igrač koji prima servis određuje da li je zastoj uzrokovao prirodan tijek igre.

25. Interpretacija USTA pravila ovlašćuje igrača koji prima servis, ili njegovog partnera, da zove prijestup servera nakon što je isti već jednom opomenut, te da zahtjeva propust suca. Ovakvo zvanje dolazi u obzir samo kad je igrač potpuno siguran, odnosno prijestup je toliko očit da je jasno vidljiv iz pozicije igrača koji prima servis. U parovima, partner igrača koji prima servis može biti u dobroj poziciji za zvanje normalnog prijestupa; bilo da se radi o pojedinačnoj igri ili parovima sam igrač koji prima servis trebao bi zvati prijestup samo u očitim slučajevima.

25.1. Kada osjećate da Vaš protivnik, koji juri prema mreži, radi prijestup ali njegovi prekršaji nisu dovoljno očiti da biste bili sigurni i da biste se odlučili na zvanje, takva situacija može biti iritirajuća. Popustljivost kod pravila koja se tiču prijestupa prilično je u cilju igračeve osobne časti. Izgovor da samo dodiruje crtu i da ne juri na mrežu nije prihvatljiv. Ako ne prestupi kada postoji sudac, ali prestupi kada ga nema, za takvog igrača je došlo vrijeme da preispita vlastito značenje fer igre i da vidi da li je osoba koja će varati ako misli da će proći neopaženo i nekažnjeno te, ako je taj tip, da se pokuša promijeniti. Uobičajeni prijestupi, namjerni ili nepromišljeni, sasvim sigurno su varanje kao i namjerno krivo zvanje crte (line call).

26. Čak i ne uplićući etiku, s praktičnog stajališta, igračeva je dužnost izbjegavati prijestupe. Nije neuobičajeno da u meču koji ima suce igrač s kroničnom navikom prestupanja postane toliko uznemiren s učestalim zvanjem prijestupa protiv njega da se njegova čitava igra raspada.

27. Igrač koji slabo udari loptu i, dok se lopta kreće prema protivničkoj strani terena, uzvikuje nešto kao "natrag, prijatelju", prekršio je etiku dobre igre. Njegov protivnik, ne vraćajući loptu zbog onog uzvika, ima pravo na bod temeljem činjenice što je bio ometan. Međutim, ako protivnik nastavlja igrati i promaši, vrijedi pravilo "dvije šanse". Postoji i slučaj kada uzvik dolazi u trenutku baš kada protivnik uzvraća udarac. Tada je na protivniku da odredi da li ima ili nema pravo na let, jer jedino on može prosuditi da li je smetnja došla prije njegova udarca, nakon njega ili istovremeno s njim. Ukoliko će zahtijevati let, trebao bi probati to učiniti prije nego što vidi ishod svog udarca, premda to nije uvijek moguće. Određeni tip igrača će čekati i tražiti let ako je pogriješio, ali će zaboraviti let ako je lopta završila na izvrsnom mjestu; takva praksa nije etična. Osnovno je da je protivnik bio ometan, imao je mogućnost prekinuti igru ili uzvratiti udarac, potom je pokušao udarac, bilo da je promašio ili ne nevažno je, smatra se da je odigrao loptu i nema temelja za let.

28. Općenito, ne bi trebalo biti nikakve konverzacije između partnera dok se lopta kreće prema protivničkoj strani mreže; jednom kada Vi ili Vaš partner udarite loptu, ne recite ništa sve dok protivnik nije uzvratio udarac. Čak i kada lopta ide prema dvoje partnera konverzacija između njih trebala bi se minimizirati s jedinim dozvoljenim riječima kao što je poticaj ("trči!") ili napomena da se propusti lopta ("out!"). Iz ovoga proizlazi da "out", u smislu savjeta partneru da pusti da lopta padne, nije dostatno za normalno zvanje out-a koje je neophodno kada lopta padne izvan terena.

29. što se tiče igrača koji se kreće dok je lopta u igri ili tek treba biti, općenito on ima pravo pretvarati se sa svojim tijelom kako želi. Može promijeniti mjesto na terenu u bilo kojem trenutku dok server baca loptu uvis da bi servirao. Kretnje ili zvukovi s isključivim ciljem da zasmetaju protivnika, kao što su mahanje rukama ili reketom, udaranje stopalima ili pričanje, zabranjeni su.

30. Lopta s Vašeg terena koja ide prema susjednom terenu ili lopta sa susjednog terena koja ide prema Vašem, osigurava temelj za let. Kod ovakvih lopti ima stvari koje treba zapamtiti. Dok je igra u tijeku ne idite iza drugog terena da biste spasili loptu ili udarili slabu loptu na taj teren; to bi moglo značiti zadržavanje lopte nekoliko sekundi dok se bod završava. Ne tražite neku od svojih lopti dok bod u igri na susjednom terenu nije završen. Dok vraćate laganu loptu na susjedni teren ne činite to besciljno kao da Vam nije važno gdje će završiti već samo da ode s Vašeg terena. Umjesto toga pokupite loptu i udarite je tako ode ravno jednom od igrača na drugom terenu, po mogućnosti onom koji servira; ovo bi moglo biti "Pravilo br. 1" među pravilima pristojnosti na terenu. Kao posljedica toga, osim ako se tako ne radi, nepotrebno će usporiti igru, pa treba pokupiti lopte koje se nalaze na Vašoj strani mreže, dati ih slijedećem koji je na redu za servis ili ih staviti na njegovu glavnu crtu.

31. Općenito u području opće pristojnosti i obzirnosti za druge, zloupotrebe su preučestale. Neki igrači tako na glas komentiraju svaki bod da tjeraju u očaj igrače s okolnih terena. Neki se žale na tip protivnikova udarca (npr. previsoke lopte); igračev je problem kako će udariti loptu sve dok se poštivaju pravila. Ne stavljajte slabijeg protivnika u neugodan položaj tako da budete prekomjerno susretljivi ili popustljivi. Ne kvarite igru Vašem partneru ili protivniku gubeći živce i govoreći prostote ili bacajući reket. Nakon što izgubite bod ne lupajte ljutito loptu; jednom je u takvoj situaciji skupljač loptica ostao bez oka. Umjesto da ste mrzovoljni kada gubite, pohvalite dobre udarce Vašeg protivnika. Iznad svega, nastojte od tenisa stvoriti zabavnu igru za sve sudionike.

31.1. Oblačite odjeću prikladnu za tenis i budite uredni u Vašem dresu; nema traperica, napadnih majica ili tenisica za trčanje. Ukoliko idete u nepoznati klub koji ima svoja pravila, a Vama nisu poznata, nikada nećete pogriješiti ako obučete sve bijelo. Ponesite rezervni reket jer ako jedan pukne nemate pravo na odgodu igre da biste našli drugi; igra se mora nastaviti s onim što imate, bilo da je reket slomljen ili ne. Ako Vam pukne žica i zamijenite reket, isprobavanje udaraca s novim reketom nije dozvoljeno. I ne stavljajte ručnike ili odjeću preko mreže ili na teren.

31.2. Ako su u pitanju smetnje radi odjeće, cipela ili reketa, bod se treba odigrati do kraja prije nego što se poduzme bilo kakva korektivna radnja. Kada se bod završi razumna odgoda igre se može dozvoliti da bi igrač napustio teren i popravio ili zamijenio tenisice, odjeću i opremu, ali ne i rekete.

32. Kao što je spomenuto u odlomku 7, niti server niti njegov partner na mreži ne bi trebali zvati out na prvi servis iako misli da je out, jer onaj igrač koji prima servis, nesiguran u to kakva je lopta, može presuditi u korist servera i zatim dobro odigrati. U ovom primjeru, isključivo pravo igrača koji prima servis da sudi u korist servera i vrati udarac, ne bi trebalo biti uzurpirano. Međutim, bilo da server ili igrač na mreži na bilo koji drugi servis dobrovoljno zove out koji se jasno vidi, to zvanje određuje bod. U parovima igrač na mreži obično je na najboljem mjestu da čuje ako servirana lopta dodirne mrežu, premda običaj podržava zvanje let-a u pojedinačnoj igri ili u parovima bilo kojeg igrača koji čuje da servirana lopta dodiruje mrežu a inače je dobra lopta. Da bi vrijedilo zvanje let-a kod servisa, ono mora biti prije vraćanja servisa bilo da ide u out ili da protivnik uzvraća udarac.

33. Zvanja koja uključuju loptu koja dodiruje igrača, igrača koji dodiruje mrežu, prelazak igrača na protivničku stranu terena, udarce lopte prije nego što ona prijeđe mrežu, dvostruko odskakivanje lopte, mogu biti izrazito teška. Igrač koji shvati da je prekršio pravilo u ovom području trebao bi odmah to i objaviti kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje energije protivnika.

33.1. U svim gore navedenim područjima isključivo pravo odluke ima igrač ili par koga se to tiče. Za ilustraciju, igrač A smatra da je B igrač vratio loptu koja je dva puta odskočila, zaustavlja taj udarac i traži bod. Međutim, igrač B je siguran da lopta nije dva puta odskočila; kako B ima pravo odluke, bod će pripasti B igraču. Ponekad iako B misli da nije bilo duplog odskakanja lopte, podvrgnuti će se prosudbi A igrača jer je A u boljoj poziciji da može vidjeti što se dogodilo.

33.2. Nakon što je završen bod, igrač A može igraču B dati priliku da prizna, npr., dvostruko odskakivanje lopte koje nije zvano tijekom odigravanja boda. Ako B prihvati mišljenje od A, trebao bi mu dati bod čak i tako kasno. Odluka je, naravno, još uvijek na B igraču. Bolji bi primjer bio gdje A igrač smatra da je B prešao na njegov dio terena, ali B je to prešutio. Nakon završetka boda, ako A može pokazati polovicu otiska stopala igrača B ispod mreže, igraču B bi bilo teško odbiti da A dobije bod.

33.3. Ako su učinjeni bez promišljanja i s jednim neprekinutim zamahom reketa, dvostruki udarac i nastavak igre legalni su udarci. U suprotnom, s promišljanjem ili gdje je definitivno prisutan "drugi udarac" reketom, svaki od tih udaraca su nelegalni, s posljedicom gubitka boda za koji je igrač koji je udario loptu, a ima pravo odluke, trebao odmah reagirati (protiv sebe).

34. Neki igrači miješaju "zagrijavanje" i "vježbu". Dok nije obavezno, normalno je da igrač omogući svom protivniku 5 minuta (10 ako nema skupljača loptica) zagrijavanja, posebno se trudeći da udarci idu direktno prema protivniku. Petominutno zagrijavanje adekvatno je i po hladnom vremenu, premda može biti neadekvatno za igrača da vježba svoje udarce koliko bi to i želio. Ako želi vježbati više od 5 minuta, trebao bi to učiniti prije meča. Pravila pristojnosti nalažu da Vi ne vježbate vraćanje servisa kada Vaš protivnik vježba servis. Uz to, čak i vjetroviti dan ne opravdava servise za zagrijavanje s oba kraja terena. Ukoliko partneri žele jedno drugo zagrijati (istovremeno se i njihovi protivnici zagrijavaju), mogu to učiniti.

34.1. Mnogi se igrači žele zagrijati ili vježbati svoje servise upravo prije nego što serviraju prvi put, iako je meč već u tijeku. Jednom kada meč započne nema osnova za daljnjim zagrijevanjem ili vježbanjem. Jednako bi bilo vježbati servis prije desetog seta kao i prije drugog.

35. Ako se osjećate, kao igrač koji prima servis, kao žrtva servera koji servira bez oklijevanja (radije servira dok se Vi pripremate nego kad ste spremni), najvjerojatnije ste krivac Vi sami. To je zato što u bilo kakvoj diskusiji o tome da li je igrač spreman ili ne jedini kriterij je igračeva izjava, i ako nije bio spreman ide se na let. U stvarnosti, kod ne baš bistrih igrača koji primaju servis, ne postoji takva stvar kao što je brzi server.

36. Igrač koji prima servis ne bi se trebao truditi da vrati servis ako nije spreman ukoliko želi iskoristiti svoje pravo na let. S druge strane server je zaštićen od "dvije šanse" protivnika pod istim pravilom, to pravilo kaže da ako se igrač i malo potrudi da bi vratio servis smatra se da je bio spreman.

37. Nedavni USTA komentar Pravila 12 kaže da jednom kada je igrač pokazao da je spreman ne može postati nespreman i tražiti let – ništa više od toga da bi mogao postati nespreman tijekom odigravanja boda – osim ako ne postoji neki vanjski utjecaj. Ovo negira praksu pokazivanja spremnosti nekih igrača da objavljuju svoju nespremnost s namjerom da uznemire servera upravo kada on počinje servirati.

38. Kada je igrač pokazao da je spreman i protivnik servira as, igračev partner ne može tražiti let zato što on (partner igrača koji prima servis) nije bio spreman. Igračevo pokazivanje da je spreman primiti servis istoznačno je pokazivanju da je njegov tim spreman. Dok niti jedan igrač ne bi trebao servirati ako vidi da je bilo koji od protivnika nespreman, od njega se ne očekuje da provjerava oba protivnika prije svakog servisa. Na onome koji prima servis je da signalizira spremnost kada su i on i njegov partner spremni. Tako bi server trebao provjeriti spremnost svog partnera prije nego što servira i njegov servis je pokazatelj da je njegov tim spreman.

39. Kada server traži da tri lopte budu u njegovoj ruci prije svakog boda kada treba servirati, igrač koji prima servis trebao bi udovoljiti ovoj želji ukoliko je lopta vrlo brzo na raspolaganju. Kako su samo dvije lopte normalno potrebne za servis, od igrača koji prima servis ne bi se trebalo tražiti da pokupi treću ako je daleko, niti bi se, pod stalnim pravilom igre, serveru trebalo dopustiti da on sam tijekom igre ide po udaljenu treću loptu. Udaljene lopte bi se trebale pokupiti na kraju igre. Ukoliko je na natjecanju specificirano da se koriste nove lopte nakon tri seta, obavezno ih je i koristiti, osim ako se svi igrači slažu da se upotrijebe stare.

40. U bilo kakvoj raspravi o činjenicama trebalo bi imati na umu da stajališta obje strane imaju jednaku težinu. Npr., neovisno o tome koliko ste sigurni da je rezultat 30-40, Vaš protivnik može biti jednako tako siguran da je rezultat 40-30. Poželjna je, ali ne i obavezna, metoda izravnavanja bodovnih prepirki tako da se računaju svi bodovi i gemovi kod kojih se slažu svi igrači, a sporni bodovi i gemovi da se ponovno odigraju. Drugi način je da se vrati na rezultat gdje su se svi slagali, te da se ponovno igra od tog rezultata dalje. Ako se nikakav dogovor ne može postići, bilo kakva da je nesuglasica, to bi se trebalo riješiti bacanjem reketa u zrak. Naravno, nepoželjno bi bilo da se igrači rastanu zlovoljni.

40.1. Da bi se izbjegle rasprave oko rezultata server bi trebao najaviti, tako da ga mogu čuti igrači i publika, rezultat seta (npr. 5-4) prije prvog servisa u svakom gemu, te rezultat gema (npr. 30-40) prije serviranja kod svakog boda. To je važno.

40.2. Ma kako Vam bilo očito da je udarac Vašeg protivnika out, to isto ne mora biti očito i njemu. On ima pravo na trenutni znak rukom ili zvanje, pa mu to i dajte.

41. Susreli ste se s osnovnim oblikom zastoja igre kada Vaš protivnik na službeni meč namjerno dolazi 25 minuta kasnije, nadajući se da ćete u tih 25 minuta postati dovoljno napeti. Neki protivnici nastoje postići jednak rezultat s pretjerano dugim zagrijavanjem. Drugi oblik odugovlačenja je kada se igrač šeće i igra samo trećinu od svoje normalne igre pa tako, između ostalog, od meča radi zafrkanciju. Još jedan oblik ovakvog ponašanja je predugo vrijeme između gemova kada je odobrena stanka udvostručena kako bi se dodatno brisalo ručnicima, pilo, uzimalo tablete, sjedilo. Nadalje, slično je kada se odugovlači s igrom kod rezultata 6-4 prvog seta; prema pravilima, igra se ne bi trebala prekidati osim u određenim pauzama, koje ne uključuju pauzu na kraju prvog seta. Slično je i kada se server zadržava na mreži, umjesto da ide na baznu crtu, dok igrač koji treba primiti servis spašava loptu da bi mu je dao. Tu je još i veća pauza od dozvoljene desetominutne na kraju drugog seta u meču od tri seta; zatim započinjanje diskusije da bi se predahnulo; kada igrač koji prima servis čisti trag out-a prvog servisa koji se ne treba čistiti jednako tako kao i out koji je 15-ak cm od crte; tapkanje lopte 10 puta prije svakog servisa… Ovo su neki od najčešćih oblika odugovlačenja, vrsta ponašanja igrača u cilju uznemirivanja protivnika. Koje je rješenje ovog problema? Ponovo, kao i prijestup, to je stvar igračeve osobne časti. S praktičnog aspekta, ako pokušate spriječiti "zabušanta" možete se uzrujati još i više, te s etičke strane možete naškoditi vlastitom ugledu. Sa svim ovim možete mirno čekati protivnika koji kasni jedno razumno vrijeme (ovisno o tome kako Vi interpretirate značenje "razumnog vremena" pod dotičnim okolnostima) prije nego što odete, a u drugim slučajevima možete odbijati nastaviti igru bez sudaca. Najbolji igrači nisu poznati kao "zabušanti".

41.1. Ako je Vaš protivnik kronični prestupnik ili ima veći broj zvanja za koja ste sigurni da nisu opravdana, što biste trebali učiniti? Samo je jedan odgovor: smireno zatražite suca i odbijajte nastaviti igru dok sudac ne dođe. Dok je normalno da igrač ne smije napustiti zonu igre tijekom meča, brzi posjet sucu da bi se zatražila igra uz njegovo prisustvo, dozvoljen je. Tako je i dozvoljen odlazak na WC, ako je u dobroj namjeri.

41.2. Gunđanje (ili drugi glasni zvukovi) može biti osnova za let ili gubitak boda, te bi se trebalo izbjegavati. Srećom, igrač se obično može naviknuti na gunđanje svoga protivnika pa mu to i nije smetnja; na nesreću, gunđanje može dosađivati igračima na susjednom terenu.

41.3. Ne prijavljujte se na turnir a da se onda povučete kada otkrijete da su se neki jaki protivnici isto prijavili. Ne budite lovac na pehare i ne tražite turnire u kojima će sudionici biti dosta slabiji od Vas. Ako se morate povući s meča, obavijestite odmah suca kako Vaš protivnik ne bi uzalud dolazio. Ukoliko se povučete s turnira ne očekujte povrat ulazne pristojbe osim ako se niste povukli prije nego što je rok prijava prošao.

42. Kada Vaš servis udari Vašeg partnera koji stoji na mreži da li je to let, pogreška, ili se gubi bod? Jednako tako, kakvo je pravilo kada Vaš servis prije nego što dotakne zemlju udari Vašeg protivnika koji stoji iza osnovne crte? Odgovori na ova pitanja očiti su svakome tko poznaje osnove tenisa, ali iznenađujući je broj igrača koji ne zna ove osnove. Obaveza je svih igrača poznavanje osnovnih pravila i običaja. Nadalje, Vašeg protivnika može uznemiriti situacija da kada donese neku odluku u skladu s pravilom Vi protestirate s primjedbom: "Ja nikada prije nisam čuo za to pravilo!". Nepoznavanje pravila dovodi do propusta dijela igrača i često kvari inače dobar meč.

43. Ovo što je ovdje napisano tvori bitne postavke "Kodeksa", ukupnost postupaka i nepisanih pravila koja bi, kako to običaji i tradicija diktiraju, svi igrači trebali poštivati. Niti jedan sustav pravila ne može pokriti svaku specifičnu problematičnu situaciju koja može nastati, ali ako igrači u dobroj namjeri slijede principe "Kodeksa" trebali bi uvijek biti u stanju postići dogovor, te istovremeno stvarati od tenisa bolju i zanimljiviju igru za sve sudionike.

Ako imate pitanja koja se tiču "Kodeksa", ili prijedlog za poboljšanje, pošaljite potpune podatke s frankiranom i adresiranom kuvertom na adresu: USTA Officials Department, 70 West Red Oak Lane, White Plains, New York 10604, i brzi odgovor će Vam biti poslan.

Preveo Mirko Tatalović
Izvor: TK Prečko